Styret

Einar
Einar Sanni

Styreleder
Tlf: 911 21 293
Mail: e.sanni@online.no

Edvard
Edvard Straumsnes

Baneansvarlig
Tlf: 930 64 906
Mail: edvard.straumsnes@vegvesen.no

Henrik
Henrik Landsverk

Leder for barneutvalget
Tlf: 920 30 145
Mail: henriklandsverk@hotmail.com

Christian
Christian Borchgevink-Vigeland

Søknader
Tlf: 402 02 222
Mail: cbv@cbv.no

Mette Olsen Hassan

Økonomi
Tlf: 952 54 784
Mail: mette.o@sf-nett.no

Iver Honningdal Nilsen

Sponsoransvarlig
Tlf: 903 68 232
Mail: iver.h.n@hotmail.com

Tom
Tom Birkeland

Leder for seniorutvalget
Tlf: 920 14 444
Mail: tomv.birkeland@gmail.com

Hilde Sannes Holløkken

Kiosk
Tlf: 926 14 048
Mail: hollokken@lov.as

Atle Finquist

Sekretær
Tlf:
Mail: finq@online.no

Ingun Aakre

Medlemsregistrering
Tlf: 920 57 830
Mail: ingun_a@hotmail.com

Jonathan Bjerk

Nettside/baneoppsett
Tlf: 454 80 200
Mail: jonathan@bjerk.net