Politiattest

Politiattest kreves av alle trenere og lagledere i Gulset fotball.

Er du trener eller lagleder gjør dette:

Fyll ut skjema for formål som skal legges ved søknaden.
Denne fyller den som skal ha politiattest ut, sender til Henrik Landsverk hvis du er trener for et barnelag eller Tom Birkeland hvis du er trener for et ungdomslag, de skriver under og sender i retur.

Den signerte formålsbekreftelsen legges ved selve politisøknaden.
https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/politiattest/bekreftelse-pa-formal-med-soknad-om-politiattest.pdf

Selve politisøknaden finnes her:
https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett/
Det søkes elektronisk!