Bli medlem

Infoskriv til nye medlemmer og trenere finner du ved å klikke her!

Forpliktelser ved deltakelse i Gulset IF fotball sine aktiviteter er at

  • som trener må du ha levert politiattest og ha tatt en prat med utvalgsleder
  • du må være medlem og betale medlemskontingent til Gulset Idrettsforening
  • som spiller må du betale treningsavgift (se nedenfor) til Gulset IF fotball
  • du må forholde seg til klubbens regler og vedtekter

Dine rettigheter ved innfridde forpliktelser er at

  • du får tilgang til å trene/spille kamper på Gulset IF sine baner
  • du får anledning til å spille kamper med Gulset IF Fotball i seriesystemet til Telemark Fotballkrets
  • er forsikret gjennom NFF sin spillerforsikring
  • får et rabattkort med svært gode rabatter hos Beha Sport ved Behakvartalet, som Gulset IF Fotball har avtale med

Treningsavgiften for 2023

Gulset fotballgruppe har et budsjett på ca 1 210 000 kr. Av disse utgjør treningsavgiften ca 540 000 kr. De ulike satsene vil justeres noe fra år til år.

Lag Treningsavgift
A-lag: 3200
B-lag: 2300
Damer 2300
Junior: 2500
G/J 13 – 16: 2450
G/J 10 – 12 1900
G/J 7 -10 1550
G/J 6 900

Tilleggs ordninger:
–      Søskenmoderasjon: ½ treningsavgift på alle søsken
–      Trenere, lagledere og styremedlemmer betaler kontingent som alle andre og honoreres etter sesong
–      Julekalender faktureres i 2023 fra Gulset IF

Nb! Det er ikke anledning til å spille kamper for Gulset fotball før treningsavgift og lisens er betalt. Unntak er 6-åringene og nye medlemmer som får 1 mnd. betalingsfrist etter innmelding i klubben (gjelder ikke senior – der må man ha betalt lisens FØR man spiller kamp).

Hva benyttes treningsavgiften til?
Her er hovedpostene for fotballens utgifter.
–       Lagpåmelding kr 110.000,-, Dommeravgifter kr 125.000,-, Kostnadsdekning (kjøring) trenere ca. 280.000,-
–       Lagsutstyr /drakter, baller m.m. ca. 100.000,-, Vedlikehold banen sommer 60.000, Vedlikehold vinter 10.000,-(brøyting m.m.), Lagsforsikring – ca 40000,-, overgangsgebyrer ca. 6.000,-
–       Leie av den nye kunstgressbanen 90.000 (renter avdrag på lån)

Medlemsavgift

I tillegg til treningsavgiften kommer medlemsavgiften i Gulset IF. Denne går til medlemskap i hovedforeningen:
–       Kr. 400,- for familie
–       Kr. 200,- for enkeltmedlem

Forsikring

Når spilleren betaler treningsavgiften til Gulset fotball blir vedkommende forsikret gjennom en forsikringsavtale som Norges fotballforbund har forhandlet frem. Dette er en god forsikring, men dersom man ønsker det kan hver enkelt spiller tegne sin egen individuelle avtale. Det vil si tegne en utvidet forsikring.

For å lese mer om forsikringsavtalen kan man gå inn på hjemmesiden til NFF: http://www.fotball.no/