Bli medlem

Infoskriv til nye medlemmer og trenere finner du ved å klikke her!

Forpliktelser ved deltakelse i Gulset IF fotball sine aktiviteter er at

  • som trener må du ha levert politiattest og ha tatt en prat med utvalgsleder
  • du må være medlem og betale medlemskontingent til Gulset Idrettsforening
  • som spiller må du betale treningsavgift (se nedenfor) til Gulset IF fotball
  • du må forholde seg til klubbens regler og vedtekter

Dine rettigheter ved innfridde forpliktelser er at

  • du får tilgang til å trene/spille kamper på Gulset IF sine baner
  • du får anledning til å spille kamper med Gulset IF Fotball i seriesystemet til Telemark Fotballkrets
  • er forsikret gjennom NFF sin spillerforsikring
  • får et rabattkort med svært gode rabatter hos G-sport Behakvartalet, som Gulset IF Fotball har avtale med

 

Treningsavgiften for 2018

Gulset fotballgruppe har et budsjett på ca 1 000 000 kr. Av disse utgjør treningsavgiften ca 400 000 kr. De ulike satsene vil justeres noe fra år til år.

Lag Treningsavgift Lisens Julekalender Til sammen
A-lag: 2150 500 2650,-
B-lag: 1450 500 1950,-
Junior G19 2100 250 150 2500,-
Junior G19/Søsken rabatt 2100/2=1050 250 150 1450,-
G/J 16 (15) 2100 150 2250,-
G/J 16 (15)Søskenrabatt 2100/2=1050 150 1300,-
G/J 13 og 14 2000 150 2150,-
G/J 13 og 14 Søskenrabatt 2000/2=1000 150 1150,-
G/J 11 og 12 1500 150 1650,-
G/J 11 og 12Søskenrabatt 1500/2=750 150 900,-
G/J 7 -10 1300 150 1450,-
G/J 7 -10Søskenrabatt 1300/2=650 150 800,-
G/J 6 900 Ikke Julekalender 900,-
G/J 6Søskenrabatt 900/2=450 Ikke Julekalender 450,-

Tilleggs ordninger:
–       Søskenmoderasjon: ½ treningsavgift på yngste søsken
–       Barn av trenere/lagledere – barneutvalget: ½ treningsavgift på eldste barn
(Lagledere/trenere inntil 2 på 5-erlag og inntil 3 på 7-erlag)
–       Barn av trenere/ lagledere ungdomsutvalg & seniorutvalg: Ingen treningsavgift for trenere/lagledere eller barn til disse
(Inntil 1 trener og 1 lagleder per lag)
–       Styremedlemmer: Ingen treningsavgifter

Nb! Det er ikke anledning til å spille kamper for Gulset fotball før treningsavgift og lisens er betalt. Unntak er 6-åringene og nye medlemmer som får 1 mnd. betalingsfrist etter innmelding i klubben (gjelder ikke senior – der må man ha betalt lisens FØR man spiller kamp).

Hva benyttes treningsavgiften til?
Her er hovedpostene for fotballens utgifter.
–       Lagpåmelding kr 60.000,-, Dommeravgifter kr 65.000,-, Kostnadsdekning (kjøring) trenere ca. 150.000,-
–       Lagsutstyr /drakter, baller m.m. ca. 80.000,-, Vedlikehold banen sommer 80.000, Vedlikehold vinter 100.000,-(brøyting m.m.), Lagsforsikring – ca 25.000,-, overgangsgebyrer ca. 10.000,-
–       Leie av den nye kunstgressbanen 220.000 (renter avdrag på lån)

 

Medlemsavgift

I tillegg til treningsavgiften kommer medlemsavgiften i Gulset IF. Denne går til medlemskap i hovedforeningen:
–       Kr. 400,- for familie
–       Kr. 250,- for enkeltmedlem over 18 år.
–       Kr. 150,- for enkeltmedlem under 18 år.

 

Forsikring

Når spilleren betaler treningsavgiften til Gulset fotball blir vedkommende forsikret gjennom en forsikringsavtale som Norges fotballforbund har forhandlet frem. Dette er en god forsikring, men dersom man ønsker det kan hver enkelt spiller tegne sin egen individuelle avtale. Det vil si tegne en utvidet forsikring.

For å lese mer om forsikringsavtalen kan man gå inn på hjemmesiden til NFF: http://www.fotball.no/