FFO – Fotballfritidsordning

Våren 2016 startet Gulset opp med Fotballfritidsordning.

Gulset FFO hadde oppstart 6. april 2016, og er et tilbud til jenter og gutter fra 3-6 klasse. Det vil være fortløpende påmelding, og vi stiller ingen krav til om du er medlem i Gulset fotball, eller om du spiller fotball fra før. Her er alle velkomne.

Hovedmålet for FFO på Gulset er å gi barna et trygt og trivelig treningstilbud etter skoletid, med gode trenere og ledere i en organisert aktivitetsplan.

Her er det ikke plass til datamaskiner, nettbrett eller mobiler – kun fysisk aktivitet står i sentrum, men lek vil også ha en sentral plass i hverdagen. I tillegg vil vi i samarbeid med skolene i nærområdet – jobbe for gode holdninger, gjensidig respekt, antimobbing, kosthold og hygiene. Det er en fordel om du liker fotball, da dette er hovedelementet i læringen og aktiviteten, men det er ikke et krav.

Sted:
Gulset Kunstgress og Gulset Klubbhus.
Vi skal i utgangspunktet være utendørs, men ved behov går vi inn på klubbhuset. – Der det vil være ulike aktiviteter for deltagerne, – vi kan også være behjelpelige med leksehjelp ved behov. Turer i Gulsetmarka vil også være et alternativ i aktivitetsplanen.

Antall elever/personer:
Det vil i første omgang være et maks inntak på 30 deltagere – der fordeling i alderstrinnene blir rimelig likt fordelt.
Det vil være 1-2 instruktører/trenere tilstede etter behov + daglig ansvarlig.

Dager og tider:
Perioden august – oktober vil FFO ha åpent onsdager, – med mulighet for 1 ekstra dag dersom etterspørselen øker.
– Onsdager: kl.12.30 – 16.15 (åpent fra 12.15) Dørene stenger 16.30

Servering:
Enkel servering med frukt, juice, yoghurt eller brødmat

Dagsprogram med ca tider:
12.30 ons – Opprop
13.45 ons – Frukt/Mat/Skifte
14.30 ons – Aktivitet
16.15 – Opprydding
16.30 – Slutt (dørene stenger)

Kjernetid ons: 13.30 – 16.15

Priser/betaling:
Onsdag 125,- pr økt/dag for medlemmer av Gulset fotball inkl mat/frukt.
Ikke-medlemmer betaler i tillegg en egen kontingent kr 200,- pr halvår, inkl. forsikring.

Påmeldingsskjema:
Finner du ved å klikke her!

Informasjon:
Etter påmelding vil dere få en bekreftelse på e-post – med nærmere detaljer, reglement og betalingsinformasjon.
Ved spørsmål eller andre henvendelser, – ta kontakt med Tom V. Birkeland.
E-post: tomv.birkeland@gmail.com tlf: 920 14 444.