Xtra

Xtra er i gang igjen

Xtra startet opp igjen fredag 26. oktober kl 16.00. Det vil bli avhold seks stykk Xtra treninger før jul!

Fokuset er hurtighet/fotrapphet og en mot en ferdigheter. Det er for spillere 12 til 13 år og jenter 13 til 15 år. Det er påmeldt hele atten gutter, noe som er veldig bra. Det er også egen keepergruppe med Simen Øygarden som er ansvarlig for den.

Vi skal fortsatt produsere spillere i Gulset Fotball! Ansvarlig er som alltid, Steinar Christensen 🙂

  • Xtra

    Xtra er i gang igjen

    Xtra startet opp igjen fredag 26. oktober kl 16.00. Det vil bli avhold seks stykk Xtra treninger før jul! Fokuset er ...