Xtra

Xtra er i gang igjen

Xtra startet opp igjen fredag 26. oktober kl 16.00. Det vil bli avhold seks stykk Xtra treninger før jul!

Fokuset er hurtighet/fotrapphet og en mot en ferdigheter. Det er for spillere 12 til 13 år og jenter 13 til 15 år. Det er påmeldt hele atten gutter, noe som er veldig bra. Det er også egen keepergruppe med Simen Øygarden som er ansvarlig for den.

Vi skal fortsatt produsere spillere i Gulset Fotball! Ansvarlig er som alltid, Steinar Christensen 🙂

  • Dugnad

    Dugnad

    Vi kjører dugnad lørdag 13. april på fotballbanen! Ta med spade og evt trillebår. Vi skal spa og flytte granulat, samt ...